Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się głównie w prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne podmiotów prawa handlowego

Zakres pracy Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy nawet podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej firmy, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne konsekwencje prawne.