W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim badaniom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, gdyż sprawdzane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]