Projekty budowlane – jak uporać się z urzędem?

Znajdź fachowców, którzy wykonają projekty budowlane Kraków

Ciężko znaleźć ważniejszą rzecz niż budowa mieszkania. Warto jednak pamiętać, że nie jest to proste wyzwanie, a największe trudności wiążą się z dopełnieniem rozmaitych urzędowych spraw. Najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę – zostanie ono zatwierdzone, jeśli okażemy projekt budowlany. Projekt musi zostać przygotowany przez architekta, a jego zawartość regulują odpowiednie przepisy. Co zatem musi zawierać? Zachęcamy do lektury naszego poradnika.

Zawartość projektów budowlanych

Najistotniejszą częścią projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan powinien być opracowany na odpowiedniej mapie podpisanej przez geodetę oraz zawierać układ dotychczasowych i wznoszonych obiektów oraz sieci gazowych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte również dane o miejscu składowania odpadów, układzie zieleni czy płocie. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty wznoszonych domów i nierzadko także oświadczenia firm dystrybuujących media. W szczególnych sytuacjach konieczne będzie również dodanie wyników testów geologicznych.

Do czego służą projekty budowlane?

Jak już wspomnieliśmy, projekty budowlane są niezbędne do tego, by uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że nasza inwestycja powinna odbywać się w myśl planu ustalonego w tym projekcie, a wszelkie niezgodności mogą być przyczyną jej nieodebrania.

Adres firmy:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]