Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby uzyskać informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają setki zwykłych i poświadczonych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że online nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często obowiązkowe, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Termin wykonania, język, stopień trudności tłumaczenia – to kształtuje końcowy koszt usługi

Ostateczny koszt translacji dokumentu kształtują następujące elementy:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie z pewnością tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje tekst. Translacja prac akademickich, dokumentów handlowych albo artykułów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu niepożądanych pomyłek.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższe ceny.

Dlaczego przekład poświadczony to większy wydatek?

Należy zaakcentować, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak paszport albo świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli często mają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]