Kto powinien wykonać badania wysokościowe

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała - kliknij tutaj.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania określonych umiejętności, ale również szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby zminimalizować występowanie groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność poddawania się specjalistycznym testom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Co ile lat należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na rusztowaniach, masztach i stropach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się przynajmniej jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na rusztowaniach, drabinach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania okulistycznego, neurologicznego oraz laryngologicznego. Zadaniem lekarza jest wykluczenie występowania u pacjenta krótkowzroczności, problemów z błędnikiem lub padaczki. Dopełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – okres ważności

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzać co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je regularnie co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest zez, konieczność noszenia okularów, jak również schorzenia narządów ruchu i padaczka. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie soczewek kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – niektórzy pracownicy, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]