Na czym polegają badania gruntu?

Niezależnie od tego, czy stawiamy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna budowę wielkiego osiedla mieszkaniowego, nie powinniśmy zapomnieć o przydatnych podczas budowy pracach. Godne uwagi są m. in. badania gruntu. Dlaczego wykonuje się badania gruntu? Jakie czynności wchodzą w ich zakres?

Badania gruntu – co to takiego?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonuje się tak na etapie planowania inwestycji budowlanej, jak i w trakcie jej trwania. Stawiają sobie za cel poznanie warunków wodnych i gruntowych obszaru, na którym ma powstać obiekt budowlany. Dzięki temu śmiało można rozpocząć budowę w danym miejscu. Nie trzeba wówczas bać się, że wzniesiony dom zapadnie się, ponieważ parametry gruntowo–wodne były nieodpowiednie. Właściwie przeprowadzone badania gruntowe pomogą poznać rozkład warstw gruntu i jego uwarunkowania hydrogeologiczne. Umożliwiają również określenie parametrów fizycznych i mechanicznych obszaru, na którym mają być prowadzone prace budowlane.

Badania gruntu – co przeprowadza się w ich trakcie?

Badania gruntu to bardzo dużo złożonych działań, wykonywanych wyłącznie przez bardzo doświadczone osoby o ściśle określonych kwalifikacjach. Najczęściej inicjowane są wierceniem geologicznym i sondowaniem geologicznym. Później wykonywane są również laboratoryjne badania gruntu. Finalnym etapem badań geologicznych jest zawsze przygotowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc przeprowadzić badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy bądź już w czasie jej trwania, powinno się powierzyć je doświadczonym geologom, który mają wymagane uprawnienia. Tylko wtedy można być pewnym, że prace będą odpowiednio przeprowadzone, a otrzymane rezultaty są zgodne ze stanem faktycznym. Szczęśliwie, aktualnie znalezienie przedsiębiorstw wykonujących badania geologiczne, nie jest trudne. Część z nich to przedsiębiorstwa cieszące się uznaniem klientów.