Kontenery specjalne – uszczelniane, z plandeką lub podgrzewaną podłogą

Kup kontenery

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny cechować się wysoką trwałością, a także spełniać rygorystyczne parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele pojemników? Z jakiego powodu należy zdecydować się na wysokiej jakości kontenery stalowe?

Rodzaje kontenerów na odpady specjalne

Pośród dostępnych na rynku pojemników specjalnego zastosowania można wymienić kontenery na odpady sypkie, płynne, niebezpieczne, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, a także odpady przemysłowe. Kontenery przeznaczone do przewozu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są wyposażone w klapę z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wyciekają. Drugim zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad klapą, która uniemożliwia rozbryzgiwanie się cieczy w czasie załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady przynależą także plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z dnem posiadającym uchwyty do asekuracji ładunku i z rozsuwanymi ścianami.

Kontener na gruz i odpady sypkie

Odrębną grupę kontenerów stanowią modele na odpady sypkie, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe oraz wyposażone w przenośnik ślimakowy. Kontenery na materiały sypkie mogą także być wyposażone w klapę z uszczelką. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą również kontenery otwarte używane do magazynowania i transportu odpadów budowlanych oraz gruzu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]