Różne rodzaje restrukturyzacji – którą wybrać?

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności względem partnerów rosną w zastraszającym tempie, a ogłoszenie bankructwa wydaje się najodpowiedniejszym wyjściem, być może przyszedł czas na wypróbowanie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można zdefiniować jako przeobrażenie firmy, dążącą do uniknięcia jej upadłości i w efekcie podniesienie jej wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy oferują wiele instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, zatem są wyraźnie bardziej nastawione na właścicieli firm. Same postępowania kończą się szybciej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pożytków: powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, pomagają przystopować egzekucje komornicze, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, a zwłaszcza ocalić przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Przytoczony wyżej akt prawny dopuszcza cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednakże w domyśle ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania toczy się najczęściej do pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły właściciele spółek zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego typu postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w kwestiach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd postanawia o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sam wskazuje, na własną rękę przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu tylko zaakceptowanie układu kierując się wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równolegle zapewnia bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki model restrukturyzacji może zostać zastosowany w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zastosować jedynie wtedy, gdy suma zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego lub układowego. Czynności restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, wobec tego jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale wahasz się, jaki rodzaj będzie właściwy dla Twojej firmy, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.