Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Skieruj się na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby znaleźć informacje o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności nie zadziała, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wysyła porównywalną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona w ustalonym czasie z pewnością się zwiększa. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może przygotować indywidualne scenariusze czynności wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, jeżeli wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też zauważalną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]