Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Po więcej informacji o tym, jak wygląda faktura proforma kliknij tutaj.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i gros osób dokonujących zakupów przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem często spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada natomiast zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący rodzajem propozycji danej oferty. Nie jest dowodem kupna towaru ani zrealizowania usługi, a więc zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal być zmienione.

Faktura proforma musi być dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma posiada te same elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane stron,
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę usług albo towarów, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • określenie prognozowanego terminu realizacji usługi lub doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby łatwo można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.