Co to jest metoda kasowa?

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i w efekcie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Mając na uwadze sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga ciągłego monitorowania wpływu opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy stu lub więcej dokumentach monitoring należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]