Filtry algorytmiczne i ręczne od Google

Parę zdań o filtrach Google?

Filtry Google to rodzaj kary nakładanej na portale internetowe, które nie są stworzone zgodnie z wprowadzonymi przez Google zasadami dla twórców stron. Spotkać możemy dwa rodzaje filtrów – filtr automatyczny lub filtr ręczny. Filtry ręczne nakładane są przez Google Webspam Team, natomiast algorytmiczne nakłada bezpośrednio algorytm Google.

Co mi zrobią, jak mnie złapią? – czyli o konsekwencjach filtrów Google

Najczęściej spotykanymi konsekwencjami filtrów Google jest obniżenie się strony w wynikach wyszukiwania. Strony, które w widoczny sposób naruszają wytyczne Google mogą być nawet zupełnie wyczyszczone z ich wyników. Filtry ręczne od Google nakładane są z reguły na miesiąc, a filtry algorytmiczne do chwili, kiedy strona będzie zaakceptowana przez roboty sieciowe. Oczywiście także w przypadku filtru ręcznego warunkiem nieprzedłużenia kary jest dostosowanie strony do wytycznych. Najczęściej spotkać możemy się się z filtrami Google nie pozwalającymi na osiągnięcie korzystnych wyników w wyszukiwarce lub pogarszającymi dotychczas osiągane pozycje.