Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – między innymi przy produkcji opakowań, papieru, w zakładach chemicznych, a także w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej. Sprawdzeniu poddawane są płyny – żywice, asfalt, lakiery i klej. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy użyciu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – typy przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają sensor, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, konstrukcją oraz przeznaczeniem. Lepkościomierz ViscoScope posiada cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania cieczy czystych.