Pierwsza pomoc – kurs

W Polsce co roku umiera parę tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Reakcją na takie niechlubne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Jaką drogą odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.