AWF w Krakowie i Vitberg – badania nad wpływem wibracji na organizm

Poszukujesz szczegółowych wiadomości o marce Vitberg? Wejdź na https://www.youtube.com/watch?v=UjB6L8FIPG4

W 2018 roku na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęła pracę pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie zainicjowano przy partycypacji nowosądeckiej firmy Vitberg.

Badania oraz zajęcia dydaktyczne z aparatami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do prowadzenia badań naukowych nad wpływem terapii wibracjami na organizm człowieka. Prowadzone w niej będą także zajęcia dla studentów uczelni z dziedziny odnowy psychosomatycznej, fizykoterapii i kosmetologii. Urządzenia RAM Vitberg+, w które zaopatrzona została Pracownia Wibroterapii, posłużą również do powysiłkowej regeneracji zawodników. Rozgłos krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się aparaty marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty badań mogą pomóc w doskonaleniu terapii pacjentów czy optymalizacji treningów sportowców. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii będą prowadzone prace badawcze z zakresu biochemii i fizjologii. Obserwacji poddane będzie oddziaływanie wibroterapii na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Wyniki analiz będą zestawiane z wynikami uzyskiwanymi przez laboratoria z innych stron świata.

Adres firmy:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]