Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria powinien spełniać kandydat?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To dlatego wprowadzono instytucję ABI, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak GIODO, usuwanie danych osobowych, procesor danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.